Odkazy

Tag <a>   Záložky   Základní nastavení v <BODY>   Změna barvy a jiné efekty s písmem   Změna obrázku

Tag <a>

    Odkaz může vypadat takhle: <a href="neco.htm" target="_blank" title="sdfs">název odkazu<a>.
    Takže tag <a> je párový, to znamená, že musí být ukončen </a>. Definuje, kde začíná <a> a kde končí </a>. Vše mezi tím je součástí odkazu. Tzn. text nebo obrázek, který bude sloužit jako odkaz musí být mezi tímhle párovým znakem.
    Atribut href obsahuje adresu odkazu na stránku nebo na email. Do uvozovek se píše relativní nebo absolutní adresa. Absolutní se myslí adresa typu http://www.biaggi.cz a relativní adresou se myslí: index.htm a to v případě (většinou), že odkazujete na stránku v aktuálním adresáři.
- Jestliže je stránka (nebo soubor, CSS styl, objekt atd.) o jeden adresář dál třeba v adresáři sluzby, tak se to napíše takhle: sluzby/index.htm.
- Jestliže je stránka o jeden adresář zpět, tak se to napíše takhle: ../index.htm.
- Jestli odkazujete na adresu někde na Internetu, tak použijte absolutní adresu.
    Jestliže chcete napsat odkaz na archiv (zip, rar), použijte absolutní nebo relativní adresu (podle toho kde to máte), ale místo přípony .htm dejte tu vaši. Příklad: <a href="archiv.rar">soubor archiv.rar<a>
    Atribut target určuje, kde se odkaz otevře viz tabulka:

Možnost Popis
_blank v samostatném okně
_self v současném okně

Plus ještě další dva _parent a _top, ale ty tak používat nebudete a píše se o nich v rámech. Stránku můžete otevřít v nějakém rámu (okně).
    Atribut title ukazuje popisek stránky, když se na odkaz najede myší a chvíli počká. Může upřesňovat odkaz


Záložky

    Záložka je určitý druh odkazu, který odkazuje na některé místo na konkrétní stránce. Tzn. že může odkazovat třeba o dvacet řádků dolů na nějaký nápis. Vytvoření záložky je jednoduché a praktické, ale musíte dávat pozor, aby se záložky nemíchaly s odkazy na stránky, protože pak má uživatel z toho bordel a myslí si, že je na jiné stránce, když klikl na záložku.
    Důležité jsou dva příkazy
<a href="#dolu">jít dolu</a> a
<a name="dolu"></a>
   První z nich dáte nato místo, kde budete klikat na odkaz a druhý dáte na místo, kde odkaz bude mít cíl (cíl toho odkazu).Vypadá to asi takhle: dolu
Můžete dát taky odkaz na záložku na jiné stránce. <a href="uvod.htm#nahoru">úvod nahoře</a>


Základní nastavení v <BODY>

    Jestliže nepoužijete CSS styly na barvu odkazů (doporučeno), tak máte ještě možnost nastavit v barvu body, jestliže nic nenastavíte, tak se barva odkazu bude chovat podle nastavení prohlížeče. Teď tedy k tomu <body>. Může to vypadat asi takhle: <body link="#000000" vlink="#ffffff" alink="#296ffd">
link znamená: barvu nenavštíveného odkazu
vlink znamená: barvu navštíveného odkazu
alink znamená: barvu aktivního odkazu
barvy jsou v html kódu viz odkaz BARVY, ještě je můžete napsat slovy např. blue, red, white atd.


Změna barvy a jiné efekty s písmem

    Nejlépe se to udělá pomocí CSS stylu viz CSS styly, vytvořením souboru s příponou .css.
Anebo zadáte do hlavičky dokumentu tag <style></style> a dovnitř příkazy např. a: link { color: #000000 }, a: visited { color: #ffffff }, a: active { color: #296ffd } Vypadá to asi takhle:
<style>
a: link { color: #000000 }
a: visited { color: #ffffff }
a: active { color: #296ffd }
</style>

+ ještě další možnosti, ale to vám už napoví tabulka:
Možnost Vysvětlení
a: link { } nenavštívený odkaz
a: visited { } navštívený odkaz
a: active { } aktivní odkaz
a: hover { } co se stane když se přejede myší přes odkaz
a { } celkově odkaz

{ Možnost } Vysvětlení
color barva textu
background-color: barva pozadí
text-decoration: úprava textu (none - žádná, underline - podtržení atd.)
text-align: umístění textu (center - doprostřed, right - napravo, left - nalevo)
FONT-SIZE: velikost textu (v pixelech např. 12px)
FONT-FAMILY: typ písma (Arial CE, MS Sans Serif, podobně jako ve wordu)
font-weight: možnost písma(bold - tučné)


Změna obrázku

Změnu obrázku, můžete provést buďto s CSS a filtrem a to asi takhle:
a:hover img { filter: gray}
to napíšete do stylopisu (tagu <style>). Tento filtr zapříčiní to, že obrázek zešedne. Bohužel problém je v tom, že je podporován prohlížeči 4 a víš a navíc Netscape je vůbec nepodporuje. Tak jestli chcete mít kompatibilní stránky i pro Netscape udělejte to pomocí javascriptu:
Stačí na to takováhle šablona:
<a href="stranka.htm" onmouseover="document['nazev'].src = 'priklad2.gif' ;"
onmouseout="document['nazev'].src = 'priklad1.gif' ;">
<img src="priklad1.gif" name="nazev"> </a>

A měla by fungovat i v Netscape prohlížeči.


Nahoru
Příbuzná témata:  Obrázky  CSS styly  Filtry  Barvy  Rámy 

Jestliže máte dotaz, tak mi napište: biaggi@biaggi.cz

Poslední aktualizace: 29. 9. 2001Tvorba internetových stránek od 1.000 KčVýroba www stránek od 1.000 Kč
reklama

Programování HTML

Menu :  Html  CSS  Ostatni  Odkazy