Filtry

Úvod   Zápis filtrů   Tabulka filtrů

Úvod

    Filtr je efektivní způsob úpravy designu stránek, ale já ho teda nepoužívám. Filtr ZATÍM podporuje jen IE 4 a vyšší a hlavně je náročný na výpočet grafiky pro procesor. Tzn., že se mohou stránky déle "načítat". Filtr patří do CSS stylů, a proto se i podobně zapisuje.


Zápis filtrů

    Filtry se zapisují podobně jako CSS styly. Tedy například:
<img src="obrázek.gif" style="filter: jmeno_filtru"> .
Na atributy "jmeno_filtru" se můžete podívat do tabulky dole.


Tabulka filtrů

   
Filtr Popis Parametry
Alpha Míra průhlednosti objektu. Lze vytvářet i transparentní přechody (gradienty). Opacity=číslo
   Průhlednost (0 = úplně průhledná, 100 = neprůhledná).
FinishOpacity=číslo
   Průhlednost (0--100).
Style=číslo
   Určení tvaru transparentního přechodu: 0 (jednotný), 1 (lineární), 2 (radiální) a 3 (obdélníkový).
StartX=x
   Souřadnice x začátku přechodu.
StartY=y
   Souřadnice y začátku přechodu.
FinishX=x
   Souřadnice x konce přechodu.
FinishY=y
   Souřadnice y konce přechodu
Blur Vytvoří efekt objektu pohybujícího se vysokou rychlostí jeho rozmazáním v jednom směru. Add=boolean
   1 = do rozmazaného obrázku se přidá i původní obrázek;
0 = výsledek se nebude kombinovat s originálním obrázkem.
Direction=úhel
   Úhel, kterým bude směrovat šmouha. Úhel se zadává ve stupních a možné jsou pouze násobky 45°.
Strength=číslo
   Síla rozmazání
Chroma Určitou barvu objektu vykreslí jako průhlednou. Color=barva
   Barva, která bude transparentní. Udává se ve tvaru #RRGGBB.
DropShadow Filtr vytvoří k objektu stín a tím i zdánlivý efekt, že se objekt vznáší nad stránkou. Color=barva
   Barva stínu ve tvaru #RRGGBB.
OffX=číslo
   Posunutí stínu oproti originálnímu objektu ve směru osy x.
OffY=číslo
   Posunutí stínu oproti originálnímu objektu ve směru osy y.
Positive=boolean
   1 = stín je proveden pouze pro netransparentní části objektu;
   0 = stín je vytvořen pro všechny body obrázku.
FlipH Horizontálně převrátí objekt.
FlipV Vertikálně převrátí objekt.
Glow Vytvoří dojem, že objekt svítí tím, že specifikovanou barvou obkreslí okraje objektu. Color=barva
   Barva obrysu ve tvaru #RRGGBB.
Strength=číslo
   Intenzita obrysu (1--255).
Gray Všechny barvy v objektu převede na odstíny šedi.
Invert Provede inverzi hodnot jasu, sytosti a světlosti v objektu.
Light Simuluje efekt nasvícení objektu světelným zdrojem. Světelné zdroje se přidávají pomocí metod, nelze je nastavit jako parametry.
Mask Vytvoří z objektu transparentní masku. Color=barva
Barva, kterou se vykreslí původně transparentní části objektu. Opět ve tvaru #RRGGBB
Shadow Vytvoří k objektu jeho stín. Color=barva
   Barva stínu zadaná ve tvaru #RRGGBB.
Direction=úhel
   Úhel, kterým bude směrovat stín. Úhel se zadává ve stupních a možné jsou pouze násobky 45°.
Wave Zdeformuje objekt do tvaru sinusoidy,resp.kosinusoidy :o) Add=boolean
   1 = do zvlněného obrázku se přidá i původní obrázek;
0 = výsledek se nebude kombinovat s originálním obrázkem.
Freq=číslo
   Počet vln v deformaci.
Light=číslo
   Světelná intenzita vlny (0--100).
Phase=číslo
   Fázové posunutí začátku vlny. Udává se od 0 do 100 jako procento z jednoho úplného průběhu sinusoidy.
Strength=číslo
   Intenzita efektu.
XRay Barevnou hloubku objektu sníží na 1 -- tj. vytvoří černobílý obrázek, který zachycuje obrysy v původním objektu.


   Pozn. Tato tabulka je okopírovaná ze stránek Jiřího Koska. Kdybyste ale chtěli vidět i příklady filtrů, tak vám mohu vřele doporučit stránky Dušana Janovského.


Nahoru
Příbuzná témata:  CSS styly  Vlastnosti CSS  Omezení CSS stylů  Barva odkazů  Rolovací lišta  Barvy 

Jestliže máte dotaz, tak mi napište: biaggi@biaggi.cz

Poslední aktualizace: 7. 10. 2001Tvorba internetových stránek od 1.000 KčVýroba www stránek od 1.000 Kč
reklama

Programování HTML

Menu :  Html  CSS  Ostatni  Odkazy